zakład odmetanowania, budowa stacji odmetanowania, zagrożenia metanowe : likwidacja, zwalczanie, laboratorium badawcze jastrzębie zdrój

Zakład Odmetanowania Kopalń : odmetanowanie, zagrożenia metanowe, gaz naturalny, wiercenia wyprzedzające, badawcze, laboratorium badawcze, wzorujące i chemiczne, napełnianie butli : CO2, metanem | tlenek węgla

Kalendarium :


Aktualności

Nowe zakresy akredytacji (2014-09-11)

Informujemy, że Laboratorium Badawcze i Wzorcujące uzyskało nowe wydania  zakresów akredytacji zarówno w zakresie wzorcowania mieszanin gazowych, jak i badań próbek węgla kamiennego i próbek gazu pochodzenia naturalnego.

Wyniki ocen w nadzorze (2014-07-09)

Tegoroczne oceny w nadzorze przeprowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym w dniach 6.VI. i 7-8.VII

Pozytywny wynik pierwszego auditu (2014-07-03)

Pierwszy audit nadzoru TÜV NORD Katowice przeprowadzony w dniach 10÷12.06.2014 roku potwierdził zgodność z wymaganiami norm

Uaktualnienie zakresu akredytacji Nr AP 143 (2013-12-03)

Informujemy, że z dniem 7 października 2013 r. Laboratorium Badawcze i Wzorcujące uaktualniło swój zakres akredytacji laboratorium wzorcującego Nr AP 143 

Pozytywny wynik auditu recertyfikacyjnego (2013-07-30)

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. uzyskał pozytywny wynik auditu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez TÜV NORD Sp. z o.o. Katowice dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmą wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001 oraz prolongatę certyfikatu na kolejne 3 lata swojej działalności.

-- polityka plików cookies --

© 2002-2015 Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Boczna 24, tel. +48 32 476 06 02 do 08
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000111767, NIP 633-10-00-965, Wys. kap. zakł. 2422000,00 zł
odmetanowanie | zagrożenia metanowe | wiercenia wyprzedzające, badawcze | laboratorium badawcze, wzorcujące i chemiczne | napełnianie butli : CO, CO2, metanem | laboratorium jastrzębie zdrój | mieszanki gazowe