zakład odmetanowania, budowa stacji odmetanowania, zagrożenia metanowe : likwidacja, zwalczanie, laboratorium badawcze jastrzębie zdrój

Zakład Odmetanowania Kopalń : odmetanowanie, zagrożenia metanowe, gaz naturalny, wiercenia wyprzedzające, badawcze, laboratorium badawcze, wzorujące i chemiczne, napełnianie butli : CO2, metanem | tlenek węgla

Kalendarium :


Aktualności

Kolejny pozytywny audyt (2016-06-20)

Przeprowadzony w dniach 14÷17 czerwca br. roku przez TÜV NORD Sp. z.o.o. Katowice audit recertyfikacyjny potwierdził zgodność utrzymywanego oraz doskonalonego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.

Targi 2015 MTGPEiH w Katowicach. (2015-09-17)

Informujemy, że Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju brał udział w konkursie Innowacyjny Produkt, który odbył się na tegorocznych targach MTGPEiH w Katowicach. 

Targi2015

Kolejny pozytywny wynik pierwszego auditu (2015-07-27)

Przeprowadzony w dniach 15÷17.06.2015 roku przez TÜV NORD Katowice audit nadzoru nr 2 potwierdził zgodność utrzymywanego i doskonalonego w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001

Nowe zakresy akredytacji (2014-09-11)

Informujemy, że Laboratorium Badawcze i Wzorcujące uzyskało nowe wydania  zakresów akredytacji zarówno w zakresie wzorcowania mieszanin gazowych, jak i badań próbek węgla kamiennego i próbek gazu pochodzenia naturalnego.

Wyniki ocen w nadzorze (2014-07-09)

Tegoroczne oceny w nadzorze przeprowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym w dniach 6.VI. i 7-8.VII

-- polityka plików cookies --

© 2002-2016 ZOK Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Boczna 24, tel. +48 32 476 06 02 do 08
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000111767, NIP 633-10-00-965, Wys. kap. zakł. 2422000,00 zł
odmetanowanie | zagrożenia metanowe | wiercenia wyprzedzające, badawcze | laboratorium badawcze, wzorcujące i chemiczne | napełnianie butli : CO, CO2, metanem | laboratorium jastrzębie zdrój | mieszanki gazowe