zakład odmetanowania, budowa stacji odmetanowania, zagrożenia metanowe : likwidacja, zwalczanie, laboratorium badawcze jastrzębie zdrój

Zakład Odmetanowania Kopalń : odmetanowanie, zagrożenia metanowe, gaz naturalny, wiercenia wyprzedzające, badawcze, laboratorium badawcze, wzorujące i chemiczne, napełnianie butli : CO2, metanem | tlenek węgla

Kalendarium :

Filmowa prezentacja firmy :


Aktualności

Świąteczne Życzenia (2014-04-15)

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Pracownikom, Klientom oraz Partnerom naszej firmy składamy życzenia zdrowia i rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.

Uaktualnienie zakresu akredytacji Nr AP 143 (2013-12-03)

Informujemy, że z dniem 7 października 2013 r. Laboratorium Badawcze i Wzorcujące uaktualniło swój zakres akredytacji laboratorium wzorcującego Nr AP 143 

Pozytywny wynik auditu recertyfikacyjnego (2013-07-30)

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. uzyskał pozytywny wynik auditu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez TÜV NORD Sp. z o.o. Katowice dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmą wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001 oraz prolongatę certyfikatu na kolejne 3 lata swojej działalności.

Rozszerzenie zakresu akredytacji (2012-11-29)

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2012 r. Laboratorium Badawcze i Wzorcujące rozszerzyło swój zakres akredytacji laboratorium wzorcującego Nr AP 143 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania mieszanin gazowych zawierających metan, tlenek węgla i ditlenek węgla.

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (2012-07-26)

Informujemy, że Laboratorium Badawcze i Wzorcujące w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1347

-- polityka plików cookies --

© 2002-2014 Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Boczna 24, tel. +48 32 476 06 02 do 08
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000111767, NIP 633-10-00-965, Wys. kap. zakł. 2422000,00 zł
odmetanowanie | zagrożenia metanowe | wiercenia wyprzedzające, badawcze | laboratorium badawcze, wzorcujące i chemiczne | napełnianie butli : CO, CO2, metanem | laboratorium jastrzębie zdrój | mieszanki gazowe